Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2014

brokenthings
11:56
Byłem taki głodny uniesień, doznań, uczuć
Że dziś ktoś moje serce musi podnosić z bruku
— Skor "Rozumiesz"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir

April 06 2014

brokenthings
17:26
9837 0e77
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialistentome listentome
brokenthings
17:25
Kiedy dwoje ludzi ma być razem, to będą razem. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie.
Reposted fromnormajeane normajeane viawiks wiks

April 04 2014

brokenthings
19:49
4290 c3d3

April 01 2014

brokenthings
21:05
0307 eac3
Reposted fromcatharinek9 catharinek9 viamefir mefir
brokenthings
20:52
8545 46a0

March 30 2014

brokenthings
21:09
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viaweightless weightless
20:49
9019 9a01
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viawrazliwa wrazliwa
brokenthings
20:46
7886 3a88 500
Reposted fromteaholic teaholic viawiks wiks
brokenthings
20:42
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viayourheartbeat yourheartbeat
brokenthings
18:28
Blizny są dowodem na to, że potrafimy przetrwać.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
brokenthings
10:41
Reposted fromseaoflove seaoflove viakostuchna kostuchna
brokenthings
10:41
Pora na zmianę czasu. I pora na zmianę priorytetów
— z 29 III na 30 III 2014r.
Reposted fromteaholic teaholic viakostuchna kostuchna

March 29 2014

brokenthings
20:44
5529 773c
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiks wiks
brokenthings
20:01
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk
12:48
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
— Profesor Stelmach
brokenthings
12:05
Trudno jest pozbyć się uczucia, że mogliśmy zrobić więcej...
— Grey's Anatomy
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawrazliwa wrazliwa

March 28 2014

brokenthings
20:28
Zobaczysz, jeszcze z tego wybrnę.
— Osiecka
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viaweightless weightless
brokenthings
20:28
brokenthings
20:28
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl